Header image
header image 2
 
 

 
 
Köszöntjük oldalunkon!

 

A Dorogi Kurayfat Kempo S. E. története.
Működésünk kezdetén, a Dorogi Gimnáziumban a tagok létszámaigen kevés volt, de szerencsére sok érdeklődő akadt e harcművészetiirányzat felé, és a kezdeti nehézségek után a tagok létszáma emelkedni kezdett.
Napjainkra egy jól működő sportegyesületté fejlődtünk.
Időközben az edzések helyszíne áttevődött a Dózsa György általános iskolába, ahol nagy szeretettel fogadtak minket.
Edzéseinken a tanítványok elsajátíthatják a kempo harcmodorát,valamint szellemiségét, fegyelmet és önuralmat tanulnak.
Edzéseinkkel megpróbáljuk a társadalmi igényeket is kielégíteni, olyan szabadidős program, tevékenység megszervezésével,mely korhatárra való tekintet nélkül, bárki számára kellemes kikapcsolódást biztosít. Igyekszünk a legjobb tudásunk és képességeink szerint helyes útra terelni a tanítványokat, ami alapján megfelelhetnek a társadalmi normáknak is. Fejleszteni szeretnénk a versenyszellemet, az egészséges életmódra való áttérést, a sport szeretetét, a baráti kapcsolatok könnyebb kialakításának képességét, önmaguk és mások elfogadását, megőrizve egyéni értékeiket.
Tiszteletre, alázatra és megbecsülésre neveljük tanítványainkat,
pusztán baráti szeretettel.Segítséget nyújtunk számukra tehetségük ápolásával, sikereik és kudarcaik közös feldolgozásával, új egyéni és csoportos célok kitűzésével.
Edzéseinkbe beleiktatjuk a játékot, a csoportos feladatok megoldását,
tehát az összetartást és a mások segítésének készségét.
 Vigyázunk egymás testi és lelki épségére, nem az a célunk, hogy megalázzuk a másikat, legyen az barát vagy ellenség.
Szem előtt tartjuk azt is, hogy mindenki eltérő testi adottsággal rendelkezik, így annyit várunk el tőlük, amennyit teljesíteni képesek.
Mi nem az erőszakra, a durvaságra és az agresszióra neveljük
tanítványainkat, hanem, arra, hogy bízzanak önmagukban, sikereikben,
probléma felismerő és megoldó képességeikben, a harcművészeti tudásukat, pedig csak akkor használják, ha saját illetve mások testi épségét veszélyben érzik.
   
    Sensei Farkas Gergely 

 

 
 
 

top